Baseball Softball klub Golovec


Kako smo nastali

Baseball in softball klub Golovec je bil ustanovljen leta 1980 kot sekcija Športnega društva Golovec v Štepanjskem naselju v Ljubljani. Na začetku smo želeli urediti asfaltne površine za košarko, rokomet, garderobe, otroško igrišče in travnate površine za rugby in baseball. Igrišča naj bi zadovoljevala interese za naselji Štepanjsko naselje in Nove Fužine. Kasneje smo pridobili spremembo namembnosti površin iz asfaltnih v travnate površine. Leta 1983 smo začeli odvažati odpadni material z tega območja. Na smetišču so bili ostanki gradnje naselja, avtomobili, veliko grmovja in celo mala drevesa. S prostovoljnim delom, brez strojev, smo izruvali drevesa, izkopali betonske ostanke in prekopavali površino. Med tem smo igrali tekme predvsem na gostovanju, nekajkrat tudi na travniku na Letališki cesti.
V petih letih nam je uspelo zravnati površine in posaditi prvo travo, da se je lahko odigrala tudi uradna tekma v baseballu in rugbyju. Travo smo morali negovati iz leta v leto, da se je končno tako okrepila, da je bilo igrišče registrirano tudi pri Zvezi za Baseball in Softball Slovenije (ZBSS). Po postavitvi visoke ograje pa smo, kot edini v Sloveniji dobili homologacijo Evropske Zveze za Baseball in organizirali prvo Evropsko prvenstvo v Sloveniji. Naslov državnega članskega prvaka smo osvojili dvakrat. Softball ekipa naših deklet je bila prvak desetkrat, dečki, kadeti in mladinci pa po več kot petnajstkrat.V našem društvu smo vzgajali preko 2000 otrok, nekateri med njimi so zdaj na vodilnih položajih v ŠD Golovec in tudi njihovi otroci živijo z društvom. V Športnem društvu Golovec so zdaj vodilne sekcije baseball, softball in slowpitch.